Mene takaisin

Suuryritysten toimitusjohtajat kokoontuivat Puistokatu 4:ään oppimaan biodiversiteetistä – ”Yritysmaailman päätöksillä on ratkaiseva rooli siinä, millaiseksi elinympäristömme muodostuu”

Suomen suurimpien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat kokoontuivat 30.10. Puistokatu 4:ään pohtimaan ratkaisuja biodiversiteetin säilyttämiseksi.

Puistokatu 4:ssä järjestettiin 30.10. Biodiversiteetin johtajakurssi 25 suomalaiselle yritysjohtajalle. Mukana olivat muun muassa Metson, Fortumin ja Ilmarisen toimitusjohtajat. Kurssin järjestivät Puistokatu 4:n kanssa yhteistyössä Climate Leadership Coalition, Ympäristötiedon Foorumi ja Helsingin yliopiston REC-tutkimusyksikkö.

”Kurssin päämääränä oli auttaa toimitusjohtajia luonnon monimuotoisuuden perusteiden hahmottamisessa sekä tarjota varmuutta johtaa yritystä biodiversiteetin reunaehdot huomioiden”, Puistokatu 4:n toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola sanoo.

Kurssin ohjelman valmistelivat luonnon monimuotoisuuden kansainvälisestikin tunnustetut huippututkijat Anna-Liisa Laine ja Tomas Roslin. Lisäksi tilaisuudessa luennoi etäyhteyden välityksellä Stanfordin yliopistoston palkittu ympäristötutkija ja ekologi Gretchen Daily. Poliittisen päätöksenteon terveiset tapahtumaan toi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. 

Ministeri Kai Mykkänen toivoi, että kurssi toimii saranakohtana, jossa biodiversiteetin suhdetta talouskasvuun aletaan ymmärtää entistä kokonaisvaltaisemalla tavalla.

 

Johtajia muistutettiin uhkakuvien lisäksi mahdollisuuksista

Kurssilla muistutettin toimitusjohtajia esimerkiksi siitä, että luontopääoma on valtaosin 
yksityisessä omistuksessa, ja sen heikentymisen on laskettu aiheuttavan aiheuttaa jopa 2,7 triljoonan dollarin menetykset vuoteen 2030 mennessä.

Samalla biodiversiteettiä huomioivissa ratkaisuissa on varovaisen arvion mukaan biljoonien dollarien kasvupotentiaali​ ja Suomessa on poikkeuksellisen laaja tutkimusaineisto toiminnan tueksi.

”Viestimme yritysjohtajille on, että luontopääoman ymmärtämisessä piilee edelläkävijöille mahdollisuuksia. Luontopääoma on talouden moottori ja vain tieteen avulla siitä on mahdollisuudet saada tehot irti”, professori Anna-Liisa Laine sanoo.

Kurssin sisällöissä alleviivatiin lisäksi, kuinka biodiversiteettiä edistävä toimenpide on aina myös ilmastoteko. Esimerkiksi biodiversiteettiä huomioiva maankäyttö edistää tehokkaasti maaperän hiilensidontaa. Samalla peräänkuulutettiin malttia toimien vaikuttavuuden mittaamisessa: kuten ilmastotoimien tapauksessa myös biodiversiteettitoimien vaikuttavuutta on ​seurattava pitkäjänteisesti, sillä vasteissa on jopa vuosikymmenten viive.

Kansainvälisestikin tunnustetut huippututkijat Anna-Liisa Laine ja Tomas Roslin valmistelivat kurssin ohjelman.

 

Ilmastonmuutos näkyy jo yritysten toiminnassa, tulevatko biodiversiteettitoimet seuraavaksi?

Kurssin järjestäjätahot uskovat kurssin suosion kielivän paradigman muutoksesta liike-elämässä.

“Edelläkävijäyritykset ymmärtävät, että heidän on arvioitava toimintaansa myös ekologisin perustein”, Puistokatu 4:n toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola sanoo.

Suomalaisissa suuryrityksissä on jo herätty ilmastonmuutokseen, mikä näkyy paitsi yritysten strategiapapereissa myös toiminnassa. Jaakkola uskoo, että biodiversiteettikysymykset ovat seuraava iso teema, joka hakee nyt jalansijaa yritysten vastuullisuusohjelmissa.

”Haluamme kohdistaa viestimme suoraan yritysten päättäjille. Yrityksillä on suurta yhteiskunnallista valtaa, joten ne ovat biodiversiteetin suojelemisessa avaintekijöitä. Yritysmaailman päätöksillä on ratkaiseva rooli siinä, millaiseksi elinympäristömme muodostuu.”

Lisää kurssista Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Huomenta Suomessa!