Puistokatu 4 lea diehtaga ja doaivvu dállu.
Mii fállat sajiid dutkamuššii, doaibmamii & dáhpáhusaide!
Searvva lahttun!

Buresboahtin ráhkadit buorre eallima planehta rájiid mielde! Puistokatu 4 lahttun lea vejolaš searvat guovtti sierra lahttuvuođa málle mielde.

Vállje saji!

Puistokatu 4 fállá čoahkkin- ja dáhpáhusbáikkiid planehta bealušteaddjiide.