Puistokatu 4 –
ett hus för vetenskap
och hopp
Vi erbjuder en lokal för forskning, verksamhet och evenemang
Boka lokal!

Puistokatu 4 erbjuder konferens- och evenemanglokaler till planetens försvarare. Vi
tar emot bokningar från och med januari 2023.