Hur kommer man med?

Har du en känsla av att du hör hemma på Parkgatan 4? Vi erbjuder dig två olika
medlemskapsmodeller:

  • Forskarmedlemskap passar forskare inom olika vetenskapsområden.
  • Aktörsmedlemskap passar föreningar, frilansare, företag och andra sammanslutningar.
Forskare, detta medlemskap är för dig!

Ingår du i en forskningsorganisation och forskar du i lösningar för en ekologiskt hållbar framtid? Då är du välkommen att bli en del av oss på Parkgatan 4!

Som forskare på Vetenskapsvinden på tredje våningen ingår du i en gemenskap kring visionen om ett gott liv inom planetens gränser för hållbar utveckling. Forskning och vetenskap är hörnstenarna som vårt hus vilar på och därför är forskarmedlemskapet i Vetenskapsvinden kostnadsfritt.

Ansökan till vetenskapsvinden är stängd tills vidare.

Aktör, detta medlemskap är för dig!

Både samhälleliga och kommersiella aktörer som jobbar med lösningar för en ekologiskt hållbar framtid kan ansöka om att bli aktörsmedlemmar. Det avgiftsbelagda aktörsmedlemskapet passar föreningar, stiftelser, icke-, vinstdrivande företag och andra ideella organisationer lika väl som startupföretag eller större firmor.

Som aktörsmedlem i Blåa rummet på andra våningen ingår du i en spännande gemenskap där den gemensamma nämnaren är frågeställningar kring ett gott liv inom planetens gränser för hållbar utveckling. I Blåa rummet har du alla möjligheter att bygga broar och utvidga ditt nätverk!

 

Jämföra medlemsskaper
Medlemsavgift
Hyresavgift för festsalen
Hyresavgift för konferensrum
Arbetsplats
Användning av förvaringsutrymmen
Puistokatu 4:s evenemang
Användning av omklädningsrummen
Kaffe från Lykke kaffegårdar
Forskarmedlemsskap
Passar för akademiska forskare inom olika vetenskapsgrenar som forskar i lösningar för en ekologiskt hållbar framtid. Forskarplatserna finns på Vetenskapsvinden på tredje våningen.
Medlemsavgift: avgiftsfritt
Hyresavgift för festsalen: 150€/2h
Hyresavgift för konferensrum: 25-35€/h
Arbetsplats: Hot desk
Användning av förvaringsutrymmen: Inkluderas i medlemskapet
Puistokatu 4:s evenemang: Inkluderas i medlemskapet
Användning av omklädningsrummen: Inkluderas i medlemskapet
Kaffe från Lykke kaffegårdar: Inkluderas i medlemskapet
Aktörsmedlemsskap
Passar för aktörer inom samhälls- och företagssektorn med en verksamhet som fokuserar på lösningar för en ekologiskt hållbar framtid. Våra aktörsmedlemmar delar på Blåa rummet på andra våningen.
Medlemsavgift: 100-300€/månad
Hyresavgift för festsalen: 150€/2h
Hyresavgift för konferensrum: 25-35€/h
Arbetsplats: Hot desk
Användning av förvaringsutrymmen: Mot extra avgift
Puistokatu 4:s evenemang: Inkluderas i medlemskapet
Användning av omklädningsrummen: Inkluderas i medlemskapet
Kaffe från Lykke kaffegårdar: Inkluderas i medlemskapet

”Jag hoppas att olika slags människor ska samlas på Parkgatan och i lugn och ro fundera över vilken makt vi alla har att forma framtidens byggstenar. I bästa fall leder det till en radikalisering, om än med små steg i taget.”

Anna Herlin
Anna Herlin

”Parkgatan 4 är ett hus där forskare kan aktivera sig i samhällsdebatten. Vi vill att dialogen med och mellan olika människogrupper ska bygga på vetenskapliga fakta.”

Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4
Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4