Kontaktuppgifter
Minttu Jaakkola
Minttu Jaakkola, Verksamhetsledare

Vår verksamhetsledare Minttu anlände till Puistokatu från tjänsten som vetenskaps- och verksamhetsledare för Nesslings stiftelse. Minttus världsbild grundar sig på respekt för medmänniskan och samarbete. Det är alltså inget sammanträffande att hennes doktorsavhandling handlade om myrornas sociala evolution!

 

Minttu Salminen
Minttu Salminen, Programexpert

Vår programexpert Minttu håller hela Puistokatu 4:s program i sina händer. Kontakta Minttu om du vill arbeta med oss!

Nina Salasola
Nina Salasola, Erfarenhetsledare

Vår erfarenhetsledare Nina har varit en del av Puistokatu 4 från allra första början. För närvarande är Nina ansvarig för Puistokatu-gemenskapen och den omvandlingskraft som kommer från den!

Joel Haapamäki
Joel Haapamäki, Informationsexpert

Vår informationsexpert Joel har ansvar för att sprida Puistokatu 4:s glädjebudskap och för hur husets verksamhet visas utåt. Joel trivs bland text, bilder, ljud och människor även på fritiden

Anna Herlin
Anna Herlin, Medgrundare och Strategiskt Stöd

Anna, som arbetar som Utvecklingschef vid Tiina och Antti Herlin-stiftelsen, stödjer Puistokatu 4 i strategiskt arbete och intressenthantering.

 

 

Vesa Hoikka
Vesa Hoikka, Huschef

Vår huschef Vesa är Puistokatu 4:s andliga och konkreta nyckelknippa. Vesa som även är känd som virtuosmässig musiker ansvarar för att husets användare har bästa möjliga förhållanden där de kan koncentrera sig.

Sampo Wirkkala
Sampo Wirkkala, Produktionsassistent

Sampo, som kom till oss genom civil tjänstgöring, hjälper till med vår evenemangsproduktion och ansvarar för uthyrningen av lokalerna på Puistokatu 4.

Tuukka Ulvila
Tuukka Ulvila, civil tjänsteman

Tuukka, civil tjänsteman på Puistokatu 4, fungerar som huschefs högra hand.

Address
Puistokatu 4, 00140 Helsinki
Hinderfrihet och tillgänglighet

Besök på Puistokatu 4 är hinderfria och lokalerna är tillgängliga.

Puistokatu 4:s gård och huvudingång är hinderfria, gården är lagd med nubbsten och till huvudingången leder en ramp, vars lutning är åtta grader. Huvudingången har en rörelsedetektor, vindfånget leder direkt till hissen som ger hinderfri passage till alla tre våningar samt till källaren. Hissens knappar är på tillgänglig höjd och hissens dörrar öppnas åt två håll. En tillgänglig toalett/barnvårdsrum finns på första våningen.

Konferensrummen som hyrs ut ligger på första och andra våningen. Till dessa är det hinderfri passage, bortsett från det lilla konferensrummet på första våningen vars ursprungliga dörröppning är endast 71 cm bred.

Festsalen på husets andra våning är hinderfri och är tillgänglig med hiss. På andra våningen finns ingen hinderfri toalett.

Restaurang Elm ligger på första våningen, som är tillgänglig med hiss. De gamla trösklarna mellan rummen har sänkts, så det är möjligt att köra över dem med rullstol. Restaurangens terrass är förhöjd. Med rullstol kommer man till terrassen inifrån genom husets huvudingång.

I biblioteket på Puistokatu 4:s första våning och i festsalen på andra våningen används en hörslinga.

Parkgatan 4:s principer för ett tryggare rum

Vi vågar föregå med gott exempel genom att lyfta fram ofullkomlighet, sårbarhet och även misstag. Vi identifierar och erkänner olika nyanser av grönt. Vi är på väg mot ett gott liv inom planetens gränser, vi har ännu inte anlänt.

Tillsammans ser vi till vi ger inbjudan på den plats där den andra finns. Vi använder ett begripligt språk. Vi respekterar olika sätt att veta och ger alla utrymme att delta i diskussionen.

Vi är medvetna om våra antaganden och undersöker bakgrunden till våra antaganden. Vi tillåter oss själva och varandra att lära och växa. Vi respekterar förändring i människan.

Vi ger friktion en möjlighet. Vi vågar ha en avvikande åsikt och framhålla den på ett respektfullt sätt. Vi ber om ursäkt om vi sårar, även om det är oavsiktligt. Vi låter förtroende skapas med tiden.

Alla har rätt att delta i Parkgatan 4:s tillställningar utan diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller samhälleligt ursprung, förmögenhet, härkomst eller andra faktorer. Var och en har rätt att känna sig trygg på tillställningarna utan rädsla för diskriminering, trakasserier, sexuellt, fysiskt eller verbalt ofredande.

Vi samlas regelbundet för att granska våra principer för ett tryggare rum och hur de tillämpas i vårt hus. Ifall du lägger märke till beteende som bryter mot våra principer eller som på ett annat sätt är störande i vår verksamhet eller på våra tillställningar, ingrip i beteendet eller kontakta vår kontaktperson för trakasserier Minttu Salminen (minttu.salminen@puistokatu4.com). Du kan också ge förslag åt Minttu om kompletteringar och ändringar i våra principer.

Nyhetsbrevets registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § personuppgiftslagen (523/99).

 1. Personuppgiftsansvarig

Parkgatan 4
00140 Helsingfors
emmi@tahsaatio.fi

 1. Registerärenden

Vårt dataskyddsombud Emmi Liulia svarar inom fem dagar på frågor om registret och på respons per e-post (emmi@tahsaatio.fi).

 1. Registrets namn

Puistokatu 4:s nyhetsbrevs register.

 1. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen är att meddela om verksamheten. Vi skickar information om våra evenemang till personerna i registret.

 1. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter om kunderna:

 • Namn
 • Organisation
 • Titel
 • E-postadress
 1. Registrets lagenliga informationskällor

Registret sammanställs från Puistokatu 4:s system över användaruppgifter (MailChimp) och uppgifterna upprätthålls genom manuell uppdatering. Användare kan prenumerera på nyhetsbrevet med en separat blankett, som sparar användarens e-postadress och prenumerationsdatum. Prenumerationen kan avbrytas genom att klicka på Sluta prenumerera på nyhetsbrevet-länken i slutet av nyhetsbrevet eller genom att kontakta den webbansvariga.

 1. Lagenlig överlåtelse av uppgifter

Den personuppgiftsansvariga överlåter inte personuppgifter till utomstående, förutom när finländska myndighetsåtgärder kräver det.

 1. Radera uppgifter

Uppgifterna raderas på den registrerades begäran eller när Puistokatu 4 beslutar det.

 1. Principer för skydd av registret

Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Puistokatu 4:s datanät och hårdvaran som registret är lagrat på är skyddade med nödvändiga tekniska åtgärder.

 1. Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda oss från att skicka nyhetsbrevet.

 

Cookies

Webbplatsen puistokatu4.com använder cookies bland annat för att följa användningen av webbplatsen, analysering och andra funktioner. Du kan förhindra användningen av cookies i din webbläsare.

För att följa användningen av webbplatsen använder vi Google Analytics. Syftet är att samla statistik om till exempel antalet besökare och webbplatsens mest populära innehåll.

Mer information om Googles cookies finns här: Så använder Google cookies.

Cookies hjälper oss att förbättra webbplatsens funktion och användbarhet. Mer information om cookies finns på Kommunikationsverkets webbplats