Puistokatu 4
Vad handlar det om?

På Parkgatan 4 i södra Helsingfors möts du i dag av ett ståtligt hus som är både en evenemangsplats för alla stadsbor och en trygg plats för forskning, arbete och diskussioner kring den ekologiska krisen som berör oss alla. Det nyrenoverade huset slog upp sina dörrar 2022.

På första våningen hittar du stadsbornas nya vardagsrum med både ett bibliotek och restaurangen Elm, som på kort tid har blivit ett dragplåster.

På andra våningen finns kanslierna för Tiina och Antti Herlins stiftelse, Maj och Tor Nesslings stiftelse och Miljökunskapsforum. Här har också husets egen personal sina arbetsrum.

Hösten 2022 öppnades Vetenskapsvinden på tredje våningen. Vindsvåningen erbjuder både arbetsstationer och en mötesplats för forskare som fördjupar sig i den ekologiska krisen.

Dessutom inhyser Parkgatan 4 en rad medlemsaktörer. Deras arbete är kopplat till vårt uppdrag – att bygga en ekologiskt hållbar framtid.

Husets historia

I slutet av 1870-talet lät ingenjören och karttecknaren Carl Henrik Nummelin bygga huset, men redan 1886 förstördes byggnaden vid en brand.

Det hus som idag står på platsen uppfördes i början av 1890-talet. Huset beboddes då av den då mest kända finländska skådespelerskan Ida Aalberg och hennes make, vicehäradshövdingen Lauri Kivekäs.

År 1916, efter några årtionden som privatbostad, omvandlades villan till skola. Först verkade den privata Svenska Samskolan i huset och därefter den franska folkskolan och barnträdgården.

Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum hyrde Parkgatan 4 av staden år 1959. Under de följande årtiondena fungerade huset som utställnings- och kontorslokal för Finlands arkitekturmuseum.

På 2000-talet drabbades byggnaden av bland annat fuktskador och konstruktionerna konstaterades vara murkna. Arkitekturmuseet hade inte råd med det omfattande
renoveringsarbetet som krävdes och museet flyttade ut.

I flera år stod huset övergivet. Men i januari 2020 började saker och ting hända. Tiina
och Antti Herlins stiftelse köpte fastigheten och redan samma höst hade renoveringsarbetet inletts. Sommaren 2022 kunde man välkomna de första besökarna.

Läs mer om husets skeden och renoveringen i arkitektbyrå Livadys byggnadshistoriska utredning!

 

”Parkgatan 4 är ett hus där forskare kan aktivera sig i samhällsdebatten. Vi vill att dialogen med och mellan olika människogrupper ska bygga på vetenskapliga fakta.”

Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4
Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4

”Jag hoppas att olika slags människor ska samlas på Parkgatan och i lugn och ro fundera över vilken makt vi alla har att forma framtidens byggstenar. I bästa fall leder det till en radikalisering, om än med små steg i taget.”

Anna Herlin
Anna Herlin