Puistokatu 4
Ett hus för
Vad handlar det om?

Puistokatu 4 i Brunnsparken i Helsingfors är avsedd som evenemangplats för stadsborna och en trygg plats för forskning, arbete och diskussion kring den ekologiska krisen. Huset öppnas stegvis under  2022.

Först öppnade den nedersta våningen som ska vara stadsbornas nya vardagsrum, och som inkluderar bland annat ett bibliotek och restaurang Elm.

Tiina och Antti Herlins stiftelses, Maj och Tor Nesslings stiftelses samt Miljökunskapsforumets nya arbetslokaler kommer att finnas på andra våningen. På andra våningen arbetar även Puistokatu 4:s eget team.

Under hösten 2022 öppnas Vetenskapsvinden på husets tredje våning: en arbetsplats, bas och mötesplats för den ekologiska krisens forskare inom olika vetenskapsområden.

Därtill kommer en varierande grupp av Puistokatu 4:s medlemmar att arbeta i huset, dvs. en grupp Aktörer. Deras arbete är på ett eller annat sätt kopplat till vårt uppdrag – att bygga en ekologiskt hållbar framtid på personlig nivå genom att följa principerna för ett tryggare rum och konstruktiva samtal.

I samband med renoveringen av Puistokatu 4 har lokalerna restaurerats för att möjliggöra hinderfria besök och för att göra lokalerna tillgängliga.

Husets historia

Den första versionen av Puistokatu 4 färdigställdes redan för 140 år sedan när ingenjören och karttecknaren Carl Henrik Nummelin byggde huset i slutet av 1870-talet. Byggnaden förstördes dock helt och hållet vid en brand redan 1886.

Villan i sin nuvarande form byggdes i början av 1890-talet. De nya invånarna var den då mest kända finländska skådespelerskan Ida Aalberg och hennes make vicehäradshövdingen Lauri Kivekäs.

År 1916, efter några årtionden som privatbostad, omvandlades villan till en skola. Först verkade i huset den privata Svenska Samskolan och därefter en fransk folkskola och barnträdgård.

Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum hyrde Puistokatu 4 av staden år 1959. Under de följande årtiondena fungerade huset som utställnings- och kontorslokal för Finlands arkitekturmuseum.

På 2000-talet började huset drabbas av bland annat fuktskador och murkna konstruktioner. Arkitekturmuseet hade inte råd med det renoveringsarbete som behövdes, och till slut flyttade museet sin verksamhet till ett annat ställe.

By the 2000s, the house began to suffer from moisture damage and decay in the structures. The extensive refurbishment that the house required was too costly for the Museum of Finnish Architecture, and eventually the museum moved out.

Byggnaden hade varit i stort sett övergiven i flera år och ingen ville ta över huset förrän i januari 2020, då Tiina och Antti Herlins stiftelse köpte det. Hösten 2020 inleddes renoveringsarbetet, som avslutades sommaren 2022.

Läs mer om husets skeden och renoveringen i arkitektbyrå Livadys byggnadshistoriska utredning!

 

”Vi vill att Puistokatu 4 ska vara en plats, där forskare kan aktiveras i samhällsdebatten och där data står i växelverkan med olika människogruppers verklighet.”

Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4
Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4

”Jag vill få människor som innehar olika maktpositioner att stanna upp tillsammans med mig inför framtidens byggklossar och dela med sig av sina tankar i lugn och ro. I bästa fall att radikaliseras, åtminstone ett litet steg i taget!”

Anna Herlin, verksamhetsledare i Puistokatu 4
Anna Herlin, verksamhetsledare i Puistokatu 4