Mene takaisin

Pienillä teoilla suuria pyöriä pyörimään – Puistokatu 4:n ystäväkirjaan kirjoittivat Spring-ideakilpailun voittaneet Inka, Elena ja Kia

Puistokatu 4: ystäväkirjaan kirjoittivat 17-vuotiaat lukiolaiset Inka Vaarala, Elena Aho ja Kia Kauppila, joiden MuoviTON -kampanja voitti toisen asteen opiskelijoille suunnatun Spring-ideakilpailun. Kilpailun agendana on etsiä ja toteuttaa toiveikkaampaa ja parempaa maailmaa rakentavia ideoita. MuoviTON -kampanja pyrkii tuomaan zero waste -osastot päivittäistavarakauppoihin ja näin vähentämään hävikkiä ja muovijätettä. Ryhmä työskenteli Puistokatu 4:n tiloissa kuuden viikon ajan. 

 

Miltä teille näyttää tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus?

Keskustelu tulevaisuudesta on tärkeää, koska ei voida elää ajattelematta tulevaisuutta ja asioiden syy-seuraussuhteita. Mutta ei pidä elää vain tulevaisuudessa, sillä loppupeleissä meillä on vain tämä hetki, jota me kaikki yhdessä rakennamme. Jokainen voi omista lähtökohdistaan ja henkilökohtaisten voimavarojensa puitteissa rakentaa ja jakaa parempaa, kestävämpää ja onnellisempaa nykyhetkeä ja sitä kautta myös tulevaisuutta kaikille, ei vain harvoille. Hyvä elämä on tässä ja nyt.

Tavoittelemisen arvoisessa tulevaisuudessa menneisyyden virheistä on opittu ja ilmapiiri on kannustava. Arvopohja rakentuu yhteisen hyvän tavoittelulle eikä esimerkiksi taloudelliselle lisäarvolle. Ymmärretään, että loppupeleissä tärkeintä on elävä luonto, rakkaus ja lähimmäiset.

 

Mistä teidän kampanjassanne on kyse?

MuoviTON –kampanjan tarkoituksena tuoda päivittäistavarakauppoihin muovittomia, kaikille saavutettavia osastoja kestoastiajärjestelmän avulla. Ideana on, että asiakas ostaa kaupasta haluamansa tuotteen, joka on pakattu ekologiseen kestoastiaan. Ostohetkellä asiakas maksaa pantin, joka palautetaan takaisin, kun astia palautetaan kaupan pullonpalautusautomaattiin. Tämän jälkeen astia pestään ja viedään takaisin tehtaalle. Tehtaalla se täytetään tuotteella uudelleen ja kuljetetaan taas kauppaan myytäväksi. Samat rasiat siis kiertävät uudelleenkäytettävinä, jolloin vältymme kertakäyttöisyydeltä uudella tavalla. Hankkeen tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus tehdä kestävämpiä arjen valintoja, vähentää huomattavasti muovijätettä ja hävikkiä sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin.

Ei nähdä ideaa yksinään ratkaisuna, mutta se vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin ja luo tunnetta yksilön toimijuudesta. Halutaan ajatella, että pienet teot voivat panna suuria pyöriä pyörimään, ja näin vauhdittaa tarvittavaa kulttuurinmuutosta.

 

Mitä teidän mielestä pitäisi aloittaa, jatkaa ja lopettaa? 

Olisi tärkeää aloittaa auttamaan ihmisiä voimaan paremmin ja sitä kautta rakentamaan toimijuuttaan. Mielenterveyshäiriöt ovat merkittävä ongelma, joiden vaikutukset ovat kaksisuuntaisia: ilmastokriisi ja sitä aiheuttavat rakenteet luovat huonovointisuutta, ja jos voi huonosti, ei pysty toimimaan ilmastokriisin hidastamiseksi.  Pitää auttaa ihmisiä pääsemään pois tunteesta, että on jumissa. Tulee muistaa, että rikkoutuneen pohjalta voidaan rakentaa yhteisön ja yhteiskunnan kannalta parempaa todellisuutta myös niin, että yksilöllä on hyvä olla.

Pitäisi lopettaa toisten kritisoiminen ja jatkuva arvioiminen. Myös epäonnistumista pitää vaalia: jokainen elää elämäänsä ensimmäistä kertaa ja kaikki epäonnistuu välillä. Monta asiaa on jätetty aloittamatta, kun pelätään virheiden tekemistä tai epäonnistumista.

Pitäisi jatkaa yrittämistä, sillä vaikka aina ei onnistu, niin yrittämällä saa asioita liikkeelle, ja näin joku toinen voi jatkaa siitä mihin itse on jäänyt. Näin ei aina tarvitse aloittaa alusta. Ja apua kannattaa pyytää. Yhdessä kaikki tehdään paremmin.