Puistokatu 4:n toimijat

Puistokatu 4:ssä työskentelee 19 eri alojen toimijaa, joiden työn ytimessä on ekologisesti kestävän tulevaisuuden ratkaisukeskeinen rakentaminen. Toimijajäsenet työskentelevät Puistokatu 4:n toisen kerroksen Sinisessä huoneessa.

 

Lue lisää toimijajäsenistämme alta!

Johanna Ahlström & Amanda Sundell
Johanna Ahlström & Amanda Sundell, Ashoka Nordic

”Ashoka on maailmanlaajuinen muutoksentekijöiden ja yhteiskunnallisten yrittäjien verkosto, jonka visio on ‘Everyone a Changemaker’. Verkostossamme on liki 4000 yhteiskunnallista yrittäjää yli 90 maasta, jotka kehittävät innovatiivisia ratkaisuja viheliäisiin ongelmiimme. Toimimme yli sektorirajojen, meillä on yhteistyökumppaneina mm. suuryrityksiä, säätiöitä ja yksityishenkilöitä ja tuomme nämä tahot yhteen ratkaisemaan aikamme tärkeimpiä ongelmia. Yksi keskeisistä teemoista on ympäristökriisin torjuminen ja siksi Puistokatu 4 on meille luonnollinen yhteisö.

 

Painotamme yksilön ja yhteisön jatkumoa – jotta pystymme luomaan kestävää muutosta ympärillämme, meidän tulee muuttaa myös omaa toimintatapaamme. Tämä osa työtämme on nähdäksemme erityisen linjassa Puistokatu 4n filosofian kanssa: tuemme ihmisiä löytämään oman roolinsa ekologisesti ja inhimillisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.”

 

https://www.ashoka.org

Akordi
Akordi

”Olemme voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Toimimme ympäristökiistoissa neutraalina osapuolena ja monenvälisen neuvottelun asiantuntijana. Ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan vaikeimpien kysymysten yhteistä avaamista ja selkiyttämistä.

 

Olemme toimineet välittäjänä noin sadassa ympäristöä ja luonnonvarojen käyttöä koskevassa prosessissa. Ne vaihtelevat mittakaavoiltaan valtakunnallisista politiikkalinjauksista alueellisiin suunnitelmiin ja paikallisiin hankkeisiin. Esimerkkejä näistä: Iijoen vesistövision laadinta, Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelu, susikannan hoitosuunnitelman päivitys, pohjoismaisen merimetsotyöryhmän työ ja valtion ja ympäristöjärjestöjen välisten metsäkiistojen ratkaisu. Puistokadulla haluamme oppia muilta ja jakaa sitä mitä me olemme oppineet.”

 

Lauri Autere
Lauri Autere, Metsäliike

“Metsäliike ja sen yhteydessä toimiva Lusto-hanke, jossa työskentelen koulutuskoordinaattorina, ovat olemassa akuutisti uhattujen luonnonmetsien varjelemiseksi ja Suomen metsäsektorin kestävyysmurroksen jouduttamiseksi. Hankkeessa monialainen työryhmämme osallistaa tutkijoita, asiantuntijoita ja taiteilijoita koko liikkeen tilannekuvan rakentamiseen ja toimintavalmiuksien kasvattamiseen. Toimimme siltana tiedemaailman, ekologisesti orientoituneen taidekentän ja suoremman toiminnan tekijöiden välillä.

 

Puistokadulla on koolla edustava joukko ekologisen kriisin ratkaisijoita ja erittäin kiinnostavaa osaamista ympäristökonfliktien yhteensovittamisen, sovittelun ja julkisen dialogin tuottamisen alalla. Paikka Puistokadun yhteisössä auttaa varmasti hankkeemme verkostoitumisessa, oman tekemisen sparraamisessa ja ylipäätään tarjoaa fyysiset puitteet ja kannustavan ilmapiirin, jonka suojissa työskennellä ensimmäisen toimintavuotemme ajan.”

Climate Move
Climate Move, Ilmastoveivaajat ry

”Vuoden 2019 Ilmastoveivi-kampanjasta alkunsa saanut Climate Move tarjoaa matalan kynnyksen keinoja ja yhteisön kunnianhimoisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan edistämiseen. Toimimme noin 20 aktiivisen vapaaehtoisen voimin, minkä lisäksi satunnaisemmin toimintaan osallistuu joitain kymmeniä aktiiveja. Jaamme tietoa ilmastoasioista sekä ylläpidämme keskustelua ilmastopolitiikasta. Lisäksi tarjoamme asiantuntijatietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä teemme tiivistä yhteistyötä muiden ilmastoliikkeiden kanssa erilaisten marssien, somekampanjoiden ja konseptien kautta.

 

Aktiivimme kokoontuvat viikottain suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Puistokadulla meidän on tarkoitus järjestää mm. aktiivien tapaamisia ja matalan kynnyksen ilmastoaiheista tapahtumia.”

 

www.climatemove.fi

Jupiter Comier
Jupiter Comier, Frantsilan Luomuyrttitila Oy

Frantsilan toiminta on vahvasti kytkeytynyt ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen monin eri tavoin. Keskeinen osa toimintaamme on yrttien luomuviljely. Kehitämme uudistavan viljelyn menetelmiämme seuraavina vuosina, joiden avulla pyrimme parantamaan maaperän mikrobiomia entisestään. Aloitamme myös systemaattisesti mittaamaan uudistavan viljelyn vaikutuksia hiilensidontaa. Haluamme myös osana tuotekehitystämme tutkia kasviuutteiden vaikuttavia aineita, niiden määriä sekä miten maaperän mikrobiomin vaikuttaa kasvien ravintoaineisiin.

 

Ymmärrämme, että nykyisten ja tulevien kriisien ratkaisemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja laajaa yhteistyötä. Tästä syystä olemme erityisen kiinnostuneita olemaan osa Puistokatu 4:n yhteisöä. Haluamme olla mukana poikkitieteellisissä projekteissa, joissa dialogin ja kohtaamisen kautta yhdistyvät eri alojen tietorakenteet ja ihmisten kokemukset luoden uusia toimintamalleja, joilla ihmiset ja yhteisöt voivat luoda itselleen kestäviä ja ihmisiä yhteen tuovia ratkaisuja ympäristökriiseihimme.”

 

www.frantsila.com

Ekosäätiö
Ekosäätiö

”Ekosäätiö perustettiin vuonna 1991 sosiaali- ja ihmiskuntapoliitikko Pekka Kuusen muistosäätiöksi. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen. Tehtävässä hyödynnetään ja kehitetään Kuusen Tämä ihmisen maailma ja Ihmisen eloonjäämisoppi, pieni alkeiskirja -teosten aatteellista ja tieteellistä perintöä.

 

Olemme valmistelemassa Pekka Kuusen ihmiskuntapoliittisten kirjojen päivitystä, Uutta eloonjäämisoppia (ilmestyy syksyllä 2024) ja eväitä antroposeenin seuraaville vuosikymmenille. Me, kestävyysvanhimmat,
edistämme ylisukupolvista vuoropuhelua kestävyydestä ja planeettapolitiikasta. On luovuttava vanhasta, luotava kumppanuussuhde toislajisiin, ja kehitettävä kokonaan uusia kestäviä tapoja toimia ja pitää huolta niistä, jotka kärsivät muutoksissa. Puistokadulla järjestettävät teematilaisuutemme Uudesta
eloonjäämisopista kannustavat isoihin kestävyysmuutoksiin.”

 

www.ekosaatio.fi

Laura Ertimo
Laura Ertimo, Vapaa kirjailija

”Olen kirjoittanut ensisijaisesti lapsille ja nuorille 22 tietokirjaa. Näistä uusimmat käsittelevät ilmastokriisiä ja luontokatoa. Työni pohjaa monien eri alojen tutkimukselle ja sanojeni rinnalla on usein kuvittajan luoma toinen näkökulma. Tuleva aikuisille lukijoille suunnattu kirjani pyrkii sekä havainnnollistamaan elämää monikriisien aikakaudella että etsimään lohtua ja tilaa uudistavalle leikille.

 

Puistokatu 4 vetää minua puoleensa ennen kaikkea paikkana, jossa tieto ja näkemykset kestävyyssiirtymästä tihentyvät. Toivon löytäväni voimia kirjoittamiseen ja yhtä lailla toivon voivani auttaa ympäröiviä ihmisiä hankkeissaan. Toimin ilolla esimerkiksi kirjoittamisen tukena.”

 
www.lauraertimo.fi

Erätauko-säätiö
Erätauko-säätiö

”Vuonna 2019 perustettu Erätauko on riippumaton ja voittoa tavoittelematon toimija, jonka tavoitteena on vahvistaa demokratiaa, luottamusta ja yhteiskunnallista resilienssiä. Järjestämme dialogeja, joissa pyritään keskustelemaan rakentavasti ja mahdollisimman tasavertaisesti yhteiskunnallisista asioista. Meille tärkeää on kutsua mukaan erityisesti heitä, jotka eivät yleensä osallistu. Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän tulevaisuuden pohtiminen näkyy keskusteluteemoissamme sekä yhteistyökumppanuuksissamme. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä esimerkiksi Ylen, Suomen partiolaisten, Kvs-säätiön, pohjoismaisen ministerineuvoston sekä useiden kuntien kanssa.

 

Tavoitteenamme on, että Puistokatu 4 toimisi Erätauko-säätiön kotipesänä. Esimerkiksi Erätauko-säätiön työntekijöiden työskentely, mahdolliset koulutukset, tapaamiset sekä dialogit, joissa pyritään tukemaan yhteiskunnallista keskustelua voisivat tapahtua jatkossa Puistokadulla. Teemme mielellämme yhteistyötä myös muiden Puistokatu 4:n toimijoiden kanssa ja tuemme Puistokadun sisäisen vuorovaikutuskulttuurin kehittämistä.”

 

www.eratauko.fi

Anna Evilä
Anna Evilä, Jalotus - Kestävän elämän liike

”Jalotus jalkauttaa ympäristö- ja ilmastotutkimusta ihmisten arkeen, visionamme on auttaa 200 000 suomalaista siirtymään ekologisesti kestävään elämäntapaan. Verkostoidumme ja toimimme valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Kuulumme Transitional Networkiin ja Ecoliseen ja koordinoimme suomalaista siirtymäliikeverkostoa.

 

Jalotuksen perustajana toimin linkkinä Puistokadun yhteisön ja Jalotuksen työn välillä. Uskon, että inspiroidun ja opin Puistokadun yhteisöltä juuri niitä asioita, joita nopeaan, kestävään siirtymään tarvitaan.”

 

www.jalotus.fi

Zeynep Falay von Flittner
Zeynep Falay von Flittner, Falay Transition Design Collective

”After 20 years of experience in design consultancies, I have started up my entrepreneurial journey two years ago in order to take a stronger proactive stand to accelerate sustainability transitions. As a regenerative leader, I’m currently working as consultant at Falay Transition Design, as well as nurturing a small community of mission-aligned designers and artists who want to work with systemic interventions. We see the gap between research, business and art and want to position ourselves in between.

 

I feel like a perfect fit for the Puistokatu 4 community. I believe in the power of networks and nurturing our collective agency to steer towards desirable futures. I have frequently collaborated with partners from academia and co-authored articles that integrate design practice-based learning with design research. I hope this community will open up new possibilities for this type of collaboration and contribution.”

 

www.falaydesign.com

Karoliina Hovi
Karoliina Hovi, Hovi Creative Oy

”Toimin vastuullisuusstrategina ja ohjaan yrityksiä löytämään oman kestävän tavan edistää vastuullisuutta. Tarjoamani palvelut huomioivat aina sekä planeetan että ihmisten kantokyvyn rajat. Fasilitoin vastuullisuusstrategioita, teen vastuullisuusraportteja sekä -viestintää. Viherpesun ja sanahelinän sijaan autan yritysasiakkaita keskittymään viestinnässään  vaikuttaviin ja konkreettisiin vastuullisuustekoihin, jotka edistävät positiivista muutosta.

 

Pääsin kesällä tutkijalounaalle Elmiin ja sen jälkeen sain kierroksen Puistokatu 4:n tiloista. Vaikutuin paikan yhteishengestä, upeista tiloista sekä välittömistä keskusteluista kultaharkon äärellä. Lisäksi jaan Puistokatu 4:n mission ekologisesti kestävästä tulevaisuudesta sekä pyrin toteuttamaan sitä työssäni. Uskon, että voisin ammattitaitoni kautta tuoda arvokkaan lisän yhteisöön.”

 

www.hovicreative.com

Outi Kuittinen
Outi Kuittinen, Relex-säätiö

”Vuonna 2022 perustetun Relex-säätiön tarkoitus on parantaa ympäristön tilaa, ehkäistä ilmastonmuutosta ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Rahoitamme kaikkien eliöiden paremman tulevaisuuden eteen työskenteleviä toimijoita ja tuemme heitä myös muin mahdollisin tavoin muun muassa tarjoamalla verkostojemme osaamista heidän käyttöönsä. Työskentelen Puistokadulla säätiön rakentamiseksi ja teen sen rahoitus- ja verkostotyötä.

 

Suurin syyni tulla Puistokadulle on yhteisö: ihmiset, säpinä ja rauha ympärilläni. Odotan stimuloivia, nykyisten yhteiskuntien ajattelu- ja toimintamallien tuolle puolen meneviä keskusteluita, yhteistä naurua, hyödyllisiä neuvoja ja näennäisesti hyödytöntä, hetkellistä joutilaisuutta. Parantumattomana esteetikkona Puistokadun visuaalisesti ja ajatuksellisesti kaunis ympäristö on myös magneetti, joka vetää puoleensa. Puistokatu 4 on uudelle säätiöllemme arvokas hautomo.”

 

www.relexfoundation.org

Reijo Kärkkäinen
Reijo Kärkkäinen, SUDDEN

”Sudden on monitieteinen (farmasia, lääketiede, oikeustiede, ekologia, insinööritieteet) tutkimus- ja sidosryhmäyhteisö, jonka fokus on lääkkeiden kestävässä kehityksessä ja lääkejäämien ympäristöhaittojen ehkäisemisessä ja eliminoimisessa.

 

Vietin viime vuoden tutkijajäsenenä Puistokatu 4:n Tiedevintillä ja kokemukseni olivat erittäin myönteisiä. Puistokadun jalot periaatteet ovat välttämättömiä ekologisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa ja toteutuvat talossa hienosti.”

 

www.sudden.fi

Meiju Niskala
Meiju Niskala, Meiju Niskala & People

”Olen tutkinut taiteellisessa työssäni liki 20 vuotta vuorovaikutusta, radikaalia empatiaa ja kysymyksiä kuluttajuudesta. Työstän parhaillaan uutta teosta, joka purkaa lajien välistä kommunikaatiota. Sen lisäksi käsikirjoitan ja valmistelen toiminnallista audioesseetä, joka jatkaa Helsinki Biennaalin ”Tulin kyllä ajatelleeksi, mutta hieman liian myöhään” -teoksen tematiikkaa. Teoksessa ihmislaji vapautetaan luontoon testaamaan ja mielikuvittelemaan lintulajisten kehoa.

 

Näiden lisäksi ennallistan luonnon monimuotoisuutta Ii-joen keskijuoksulla sijaitsevalla tilallani, jossa elää myös viisi vilkasta terapialammastani Ii, Hiukka, Emäs, Sivuke ja Himoke. Puistokadulta odotan tärkeän arvomaailman ja mielettömän kauniin ja inspiroivan miljöön lisäksi kiinnostavien ihmisten kohtaamisia ja kirkasmuotoista ajatusten pulppuilua.”

Mikko Pelttari & Samuli Junttila
Mikko Pelttari & Samuli Junttila, Planeetan rajat ry
”Planeetan rajat ry on journalistinen ”pop-up-toimisto”, joka toimii yhteistyöalustana dialogisille ekologista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäville hankkeille. Olemme käsitelleet journalistisissa projekteissamme luontokatoa ja suomalaista suosuhdetta. Meistä Puistokatu 4:n tiloja käyttävät tiedejournalisti ja tietokirjailija Mikko Pelttari (kuvassa) sekä metsätutkija Samuli Junttila. Työskentelemme omien ympäristöviestintäprojektiemme parissa.

 

Pääasiallinen syymme tulla Puistokadulle on sen yhteisö. Teemme työtä tieteen, luonnon ja yhteiskunnan ymmärtämisen kanssa, jaamme Puistokadun väen kanssa huolen luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuudesta, ja haluamme oppia lisää yhdessä.”

 

Aki Saariaho
Aki Saariaho

”Olen päivätyössä virassa Otaniemen lukiossa englannin, filosofian ja elämänkatsomustiedon lehtorina, mutta Puistokadulle hakeuduin edistämään hankkeitani, joita ovat Konkreettisten utopioiden pedagogiikka -hanke ja Elokapinan 45+-ryhmä. Molemmissa näistä on elementtejä Puistokatu 4:n arvoista.

 

Tieteen ja toivon talon puitteet että siellä työskentelevä yhteisö ja arvot ovat linjassa omieni kanssa. Puistokatu 4 on sopiva paikka kestävämmän tulevaisuuden tutkimiselle eri rooleissa.”

 

LinkedIn: @aki-saariaho

Outi Silfverberg
Outi Silfverberg, Luontopaneeli

”Toimin Luontopaneelin tiedekoordinaattorina. Luontopaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on tuoda tutkimuksen viestejä päätöksentekoon ja täten osaltaan auttaa luontokadon pysäyttämisessä.

 

Keskustelen mielelläni Puistokadun monipuolisen jäsenistön kanssa sekä esittelen Luontopaneelin toimintaa kaikille kiinnostuneille!”

 

www.luontopaneeli.fi

Suomen Vesistösäätiö
Suomen Vesistösäätiö

”Olemme vuonna 2020 perustettu yksityinen säätiö ja Suomen ainutlaatuisten sisävesien puolestapuhuja. Teemme työtä suomalaisen vesiluonnon tilan ja monimuotoisuuden parantamiseksi sekä vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Toimintamme painopisteitä ovat yritysten yhteiskuntavastuun lisääminen, vesiasioiden nostaminen esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vesistöjen käytännön kunnostaminen.

 

Olemme yleensä torstaisin paikalla Puistokadulla vaihtelevalla kokoonpanolla kuulemassa ja keskustelemassa. Autamme mielellämme, ja toivomme saavamme apua yhteisellä kestävyyspolullamme.”

 

www.vesistosaatio.fi

Miia Toikka
Miia Toikka

”Työnohjaajan, valmentajan, fasilitaattorin ja joogaopettajan rooleissa autan kestävyysmurroksen edelläkävijöitä rakentamaan yhteyttä itseensä ja toisiinsa yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi. Muutos kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta alkaa yksilöistä, jotka rakentavat kukoistavaa yhteistyötä.

 

Olen kiinnostunut löytämään uusia kontakteja sekä tutustumaan erilaisiin näkökulmiin ja käytännön tapoihin edistää kestävämpää tulevaisuutta. Uskon, että kohtaamisten ja keskusteluiden kautta löytyy uusia ideoita ja inspiraatiota sekä yritystoimintaani että suunnitteilla olevaan väitöstutkimukseeni, jotka linkittyvät ekologiseen kestävyysmurrokseen, erityisesti sen sisäisen ulottuvuuden vahvistamiseen (Inner Development Goals).

 

www.miiatoikka.fi

Amos Wallgren
Amos Wallgren, Ympäristötoiminnan mahdollistajat ry
”Tarkoituksenamme on edistää ruohonjuuritason ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä sekä tukea niitä edistäviä hankkeita ja toimijoita. Tällä hetkellä toteutamme Koneen Säätiön rahoittaman Metsän vuoro -apurahahankkeen, joka tukee ympäristöaktivisteja Suomessa. Tukemalla aktivismia haluamme nostaa suomalaisen ympäristö- ja ilmastokeskustelun tasoa sekä tuoda näkyviin keskeisiä ympäristöpolitiikan epäkohtia.

 

Esittelen Puistokadulla mielelläni ympäristöliikkeen sekä kansainvälisen Ilmasto-oikeudenmukaisuusliikehdinnän toimintaa ja ajattelumalleja sekä omaa työtäni muutosstrategian ja globaalin ilmastopolitiikan ympärillä.”
Puistokatu 4:n toimija-alumnit
Ceyda Berk-Söderblom
Ceyda Berk-Söderblom, MiklagårdArts

”I am an independent arts manager, curator, festival programmer, entrepreneur, and public advocate for diversity, equity and inclusion. As its artistic director, I run MiklagårdArts, a facilitator and enabler for transnational and transcultural collaborations. I initiated collaborations with the established institutions of Finland, such as the National Museum of Finland, HAM, Amos Rex, Musica nova Helsinki, Aalto Arts, University of the Arts Helsinki, Helsinki Philharmonic etc., and curated projects abroad.

 

I like the whole idea behind Puistokatu 4 and its purpose to connect people from different practices and professional backgrounds. It was wonderful to be surrounded by like-minded people and be a part of a community.”

Creasus ry
Creasus ry

”Olemme luovan kiertotalouden kehittämisyhdistys. Vastaamme verkostoista ja viestinnästä Uudenmaan liiton, Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston LUOTO-hankkeessa, jossa pyritään vauhdittamaan luovien alojen kestävyysmurrosta ja uusien, vihreämpien toimintamallien käyttöönottoa niissä. Pyrimme jakamaan tietoutta ja toimintamalleja mahdollisimman avoimesti erilaisten luovan alan toimijoiden kanssa. Tunnemme alan hyvin ja meillä on monipuolisesti kontakteja rahoittajista taiteilijoihin ja organisaatioihin.”

Jaana Eskola
Jaana Eskola, Uudenmaan liitto

”Työskentelen LuoTo-hankkeessa, jonka tavoitteena on koota koko luovan alan kestävyystyötä ohjaava ohjelma ja etsiä yhteisiä, vaikuttavimpia keinoja ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden edistämiseksi. Hanke kokoaa yhteen luovien alojen parhaat kestävyysratkaisut ja vauhdittaa alan kestävyyssiirtymää. Tämän lisäksi haluamme nostaa esiin taiteen ja kulttuurin merkittävän potentiaalin vaikuttaa kulttuurinmuutokseen ja kestävämpien elämäntapojen omaksumiseen.”

Elina Huumo
Elina Huumo, Mitte Oy

”Työskentelen kestävän kasvun konsulttina ja suunnittelijana, eli suunnittelen toimintamalleja ja palveluita organisaatioiden kestävän kasvun tueksi. Teen töitä vastuullisuudesta inspiroituvien asiakkaiden kanssa, joilla on tavoitteena muuttaa tekemistään kestävämpään suuntaan.

 

Minulla oli kunnia olla osa Puistokatu 4:n yhteisöä, joka vastasi tarpeisiini loistavasti. Erilaisten yhteisöjen rooli aikamme isojen ongelmien ratkaisemisessa tulee olemaan valtava. Uusin tutkimustieto, kiinnostavat tapahtumat, innostava yhteisö ja kauniit tilat – nämä asiat kuvaavat minulle Puistokatua parhaiten. Kiitos kun sain olla mukana!”

Sonja Jaari
Sonja Jaari, NEEMO EIIG

”Olen EU:n LIFE-hankkeita seuraava konsultti ja yksityisyrittäjä. LIFE on ainoa yksinomaan luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-ohjelma, ja sen rahoittamat hankkeet toteuttavat tätä ohjelmaa käytännössä. Hankkeiden onnistuessa ne edesauttavat ekologisesti kestävämmän tulevaisuuden saavuttamista Euroopassa. Työhön sisältyy neuvojen antamista hankkeille, vuosittainen vierailu projekteissa sekä raportointi komissiolle projektien edistymisestä.”

Lasse Lindqvist
Lasse Lindqvist, ANDx

ANDx on yritysjohdon konsultointipalvelu, jonka keskeisenä ajatuksena on yritysten liiketoimintojen kehittäminen kestävämpään suuntaan. Teemme töitä yritysten johtoryhmien ja toimitusjohtajien kanssa. Kehittämällä yritysten ydinliiketoimintamalleja vihreämmille poluille, pystymme saavuttamaan suurempia ekologisia vaikutuksia kuin pelkillä kestävän kehityksen projekteilla.”

Nordic Umami Company
Nordic Umami Company

”Olemme helsinkiläinen start-up, joka on kehittänyt luonnollisen ja kestävän tavan kehittää ja valmistaa umamia, viidettä perusmakua, joka tekee ruuasta herkullisen, mutta jota kasvisruuasta usein puuttuu. Haluamme tarttua kahteen ruokateollisuuden haasteeseen ilmastokriisiä torjuaksemme: lisätä kasvisruuan syöntiä ja vähentää ruuan hävikkiä. Kasvisruoan uskomme maistuvan entistä paremmin kun siitäkin löytyy umami, lihaisaksi, herkulliseksi ja veden kielelle herauttavaksi kutsuttu perusmaku. Rakennamme niin sanottua suljettua ruokasysteemiä ja kehitämme teknologiaa, jolla yhä useampi sivuvirta voidaan hyödyntää herkulliseksi meidän ihmisten lautaselle.”

Erik Nyroos
Erik Nyroos, Uudenmaan liitto

”Työskentelen Uudenmaan liitolla SILTA-hankkeessa, jonka tarkoituksena on vauhdittaa kuntien, erityisesti pienten ja keskisuurten, ilmastotyötä. Avullamme kunnat ovat esimerkiksi ottaneet hiilineutraaliustavoitteita strategioihinsa, käynnistäneet ilmasto-ohjelmia ja saaneet hankerahoitusta ekologisen siirtymän edistämiseen. Uusimaa on maakuntana sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030.

 

Oli jännittävää ja innostavaa olla Puistokadun jäsenenä sen ensimmäisenä toimintavuonna. Talossa kohtasi mahtavia ihmisiä, joilla oli valtava määrä erilaista osaamista ja yhteinen päämäärä kestävästä tulevaisuudesta. Jäsenenä pääsin osallistumaan hienoihin tilaisuuksiin ja oppimaan valtavasti uutta. Talon tunnelmaa jää kaipaamaan, sillä muualla en ole kokenut yhtä avointa ja uteliasta fiilistä!”

Terhi Vapola
Terhi Vapola, Greencode Ventures Oy

”Sijoitamme startuppeihin, jotka keskittyvät ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

 

Upeinta Puistokatu 4:ssä on yhteisö, joka taloon muodostui jo ensimmäisen vuoden aikana. Kaikki ovat kiinnostuneet ekologisesti kestävästä tulevaisuudesta ja tulevat yhteen erilaisista lähtökohdista.”