Mene takaisin

Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja: Yhteistä ongelmanratkaisua kestävyysmurroksessa

  • 28.3.2023 15:00 - 17:00

Neljän tapahtuman sarja esittelee Puistokatu 4:n toimijajäsen Akordin ratkaisuehdotuksia erilaisiin kestävyysmurroksen konfliktitilanteisiin. Käsittelyssä mm. tuulivoima poronhoitoalueilla sekä kaivostoiminnan vesistövaikutukset. Voit osallistua tapahtumiin joko paikan päällä tai striimin välityksellä.

Kestävyysmurroksen vauhdittamiseen liittyy erilaisten intressien törmäämisestä johtuvia ristiriitoja. Tärkeät yhteiset tavoitteet, kuten hiilineutraaliuden saavuttaminen ja luontokadon pysäyttäminen voivat jumiutua erilaisten intressiryhmien välisiin umpikujiin, jos kitkakohtiin ei osata varautua ajoissa.

Puistokatu 4:n toimijajäsen Akordin neljän tapahtuman sarja Akordi X Puistokatu 4 pureutuu käytännön esimerkkien kautta eri osapuolten yhteiseen neuvottelevaan ongelmanratkaisuun vaihtoehtoisena mallina totutuille sidosryhmäyhteistyön ja osallistumisen käytännöille. Tilaisuuksissa kuullaan esimerkkejä metsien käyttöön, tuulivoimaan ja kaivostoiminnan vaikutusten yhteisseurantaan liittyen. Menettelytapa ammentaa ympäristösovittelun ja fasilitoinnin menetelmistä, joita Akordi on ottanut käyttöön ja kehittänyt Suomessa viimeisten 10 vuoden ajan.

Tapahtumasarjaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat ymmärtää uudenlaista ongelmanratkaisua ja erilaisten intressien yhteensovittamista käytännössä. Voit osallistua tapahtumiin joko paikan päällä tai striimin välityksellä.

 

Akordi X Puistokatu 4 -tilaisuudet:

  • 11.1. klo 10-12  Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit
  • 28.3. klo 15-17 Miten kestävyysmurroksen kitkakohtia ratkotaan käytännössä: Case Tuulivoima poronhoitoalueella. Ilmoittautuminen auki nyt!
  • 12.9. klo 15-17 Miten yhteisymmärrystä rakennetaan käytännössä vaiheistetussa neuvottelumenettelyssä?
  • 28.11. klo 15-17 Tiedon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen: Case Kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseuranta

 

Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja 2/4: Miten kestävyysmurroksen kitkakohtia ratkotaan käytännössä: Case Tuulivoima poronhoitoalueella (28.3.)

Vihreän siirtymän hankkeiden haittavaikutuksia ei pidä vähätellä. Niillä on ja tulee jatkossakin olemaan vaikutuksia maankäyttöön, luontoon, ihmisiin ja eläimiin. Vihreän siirtymän hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasan ihmisryhmien ja alueiden välillä. Mikäli näitä vaikeita kysymyksiä ei pystytä käsittelemään ja ratkaisemaan hyväksyttävällä tavalla siten, että keskeiset toimijat tukevat yhdessä saavutettuja ratkaisuja, on edessä umpikuja. Voi käydä esimerkiksi niin, että tuulivoiman lisärakentaminen ei Suomessa toteudu kaavaillussa mittakaavassa. Tämä skenaario on osin jo toteutunut Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa tuulivoima-ala ja poronhoito ovat ottaneet ensimmäisiä askelia kohti pitkäjänteistä ”yhteistoiminta-alustaa”. Yhteistyön tarkoituksena on parantaa toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, rakentaa luottamusta, sekä mahdollistaa neuvottelu ja ennakoiva ongelmanratkaisu. Töitä on tehty Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kesken Akordin tukemana.

Välituloksena julkaistiin tammikuussa 2023 raportti Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella, jossa kuvataan suosituksia hyvistä käytännöistä. Työ koskee saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolista poronhoitoaluetta.

ILMOITTAUDU MUKAAN!

 

Ohjelma: 

Klo 15.00 Tervetuloa, Minttu Jaakkola, Puistokatu 4

Klo 15.15 Kestävyysmurroksen kipupisteet – millaisesta haasteesta on kysymys? Lasse Peltonen, Ympäristökonfliktien hallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto

Klo 15.35 Poronhoidon ja tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen, Jonna Kangasoja, toimitusjohtaja, Akordi Oy

Klo 16.00 Kokemuksia kentältä: Heidi Paalatie, Suomen tuulivoimayhdistys ja Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys

Klo 16.20 Kommenttipuheenvuorot: Minna Näsman (projektipäällikkö, Raahen seudun kehitys) & Hanna Paulomäki (vieraileva tutkija, Aalto yliopisto)

Keskustelua

Klo 17.00 Tilaisuus päättyy

 

Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja 1/4: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit (11.1.)

Päätöksentekoa helpottavaa ja toimijoiden kesken jaettua tietopohjaa rakennettiin Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Akordin yhteisessä Argumenta-hankkeessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2021 aikana käytiin vuoropuhelua erilaisia näkökulmia ja asiantuntemusta yhdistävässä ryhmässä. Keskusteluista syntyi jaettu käsitys siitä mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, sekä työlähete tutkijaryhmälle.

Vuoden 2022 aikana tutkijat työstivät yhteisen näkemyksen kestävyyden pääkriteereistä ja kestävyysmuutosten mittamisessa hyödyllisistä indikaattoreista. Tutkijat esittelevät työn päätulokset, minkä jälkeen kuullaan neljä kommenttipuheenvuoroa.

 

Ohjelma:

Klo 10.00 Avaus Jonna Kangasoja, Akordi

Klo 10.10 Hankkeen tutkijoiden puheenvuorot

Panu Halme, Jyväskylän yliopisto: Miksi tarvitaan yhteisymmärrystä kestävyyden mittareista?
Annika Kangas, Luke: Toimivien indikaattoreiden ja mittareiden ominaisuudet
Atte Komonen, Jyväskylän yliopisto: Kestävyyden pääkriteerit

Klo 11.00 kommenttipuheenvuorot

Riikka Paloniemi, SYKE
Matleena Kniivilä, LUKE
Joona Lehtomäki, YM
Erno Järvinen, MMM

Klo 12.00 Live-lähetys Puistokadulta päättyy