Mene takaisin

Puistokadun perustaja Minttu Jaakkola: “Luonnon puolesta puhuminen pitää olla itsestäänselvyys, ei marginaalien etuoikeus”

Nesslingin säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola rakentaa Puistokadusta tilaa, johon ympäristökriisistä pääsevät keskustelemaan myös he, joilta muodollinen pätevyys puuttuu.

Miltä näyttää tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus sinulle?

Tavoittelemisen arvoisessa tulevaisuudessa ihmiskunta ymmärtää jälleen kytkeytyneisyytensä ja riippuvuussuhteensa luontoon. Sisäsyntyinen ymmärrys auttaa niin yksilöitä, organisaatioita kuin yhteiskuntiakin huomioimaan luonnon rajallisuuden kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Itse toivon, että olisin omalla työlläni rakentamassa maailmaa, jossa luonnon puolesta puhuminen ja toimiminen on itsestäänselvyys, ei marginaalien etuoikeus.  

Entä hyvä elämä?

Hyvä elämä on itsensä ja muiden, niin ihmisten kuin luonnon kanssa sopusoinnussa elämistä. Omalle hyvinvoinnilleni on ihan keskeistä vastavuoroinen rakkaus ja se että tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Niihin liittyy kuulumisen ja osallisuuden kokemus: että saa olla aktiivinen osa perhettä, ystävyyttä, työyhteisöä sekä laajemmin yhteiskuntaa ja globaalia maailmaa. Ja että on mahdollisuuksia elää ja toimia omien arvojen mukaisesti sekä henkilökohtaisessa elämässä että työssä. Hyvässä elämässä jokaiseen päivään kuuluu kiitollisuutta.

Mikä herättää sinussa halun kysyä näitä kysymyksiä?

Jokainen yksilö tavoittelee hyvää elämää ja tulevaisuutta. Ihmisen ja luonnon välistä sopusointua hiertää ihmisen, erityisesti länsimaisen ihmisen, liika kulutus. Kuluttaminen on suoraan yhteydessä arvoihin ja hyvän elämän kriteereihin. Tutkimusten mukaan tietyn materiaalisen hyvinvoinnin saavuttamisen jälkeen onnellisuus ei enää lisäänny. Siksi meidän olisi aika alkaa kyseenalaistamaan sitä tarinaa, jossa isommin, enemmän ja uudempaa määrittää hyvää elämää. Luonnon lisäksi ihminenkin voisi paremmin kun rakentaisimme hyvälle elämälle ja tavoittelemisen arvoiselle tulevaisuudelle uudet kriteerit. Tämä vaatii nimenomaan yksilöiden välistä keskustelua, koska organisaatioiden ja yritystenkin arvot kumpuavat aina yksilöistä.

Miksi Puistokatu 4 perustettiin? 

Tällä hetkellä meillä ei ole konkreettista paikkaa tai areenaa, jossa ihmisiä haastetaan pohtimaan hyvää elämää ja tavoittelemisen arvoista tulevaisuutta niissä planeetan rajoissa, jotka tiedeyhteisö on määrittänyt. Kuplaannumme ja yhteiskunnan kuilut syvenevät, koska emme kuule toistemme todellisuuksia, emmekä niiden inhimillisiä taustoja. Samaan aikaan meillä on jo tutkimuspohjaista tietoa ja ymmärrystä erilaisille ratkaisuille, jotka pysyvät tutkijoiden ja marginaalin keskusteluissa. Haluamme Puistokatu 4:n olevan myös paikka, jossa  tutkijat voivat aktivoitua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jossa tutkittu tieto on vuorovaikutuksessa hyvin erilaisten ihmisryhmien todellisuudessa. Ympäristökeskustelun eriarvoistumisen seurauksena on niin henkilökohtaisen motivaation häviäminen kuin ihmisten välisten konfliktien syttyminen. Mielestäni erilaisten todellisuuksien välissä olevien kuilujen kasvu on merkittävin ympäristöongelma ja tätä Puistokatu 4 haluaa osaltaan ratkaista. 

Millaiselta tuntuu rakentaa yhteisöä?

Ihan nipistelen itseäni välillä, jotta uskon, että saan tehdä tällaista työkseni! Erilaisten yhteisöjen rakentaminen sekä tutkitun tiedon muuttaminen toiminnaksi ovat olleet isossa roolissa työurallani. Puistokatu 4:n rakentaminen vastaa moniin vuosien varrella nousseisiin kysymyksiin liittyen ympäristökysymysten siiloutumiseen sekä konfliktoitumiseen, tutkijoiden aktivoimiseen sekä osallistumisen korkeaan kynnykseen. Tätä yhteisöä on ihanaa rakentaa, koska tietää tekevänsä jotain mitä juuri nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan!

Keitä etenkin toivot mukaan? 

Toivon mukaan kaikki! Mutta erityisesti Sinut, jota huolettaa ympäristöuutisointi, mutta et ole vielä löytänyt paikkaa keskustella aiheesta. Sinut, jolle lista asioista, joita pitäisi tehdä ollakseen ympäristöystävällinen, tuntuu loputtoman uuvuttavalta, ahdistavalta tai syyllistävältä. Sinut, jolla on yhteiskunnassa valtaa ja ääntä skaalata muutosta.

Vinkit vielä kaikille: Mitä pitäisi jatkaa, lopettaa ja aloittaa, että toivo pysyy yllä?

Toivo pysyy yllä kun jatkamme keskustelua siitä, miten tänään on ensimmäinen päivä aloittaa tulevaisuuden rakentuminen toivottuun suuntaan ja että jokainen voi vaikuttaa juuri siinä missä seisoo. Meidän pitää lopettaa toistemme syyttely ja syyllistäminen ja aloittaa erilaisia yhdessä tekemisen malleja, koska mitään, ei yhtään mitään, ratkaista yksin. Ja yhdessä tekeminen muistuttaa niistä jo mainitsemistani hyvän elämän palikoista: kuulumisesta, osallisuudesta ja rakkaudesta. 

Herättivätkö nämä teemat uteliaisuutesi? Tule mukaan keskusteluun Puistokadun Instagramissa ja Twitterissä!
Tutustu myös Puistokadun muihin tiimiläisiin, Annaan, Ninaan ja Anninaan.