Hur kommer man med?

Välkommen att bygga ett gott liv inom planetens gränser! Det är möjligt att bli medlem i Puistokatu 4 via två olika medlemsskapsmodeller:

  • Forskarmedlemsskap: för forskare inom olika vetenskapsområden
  • Aktörsmedlemsskap: för föreningar, frilansare, företag och andra organisationer
Forskare, detta medlemskap är för dig!

Som Puistokatu 4:s forskarmedlemmar kan akademiska forskare inom olika vetenskapsgrenar och skeden ansöka vars forskning är kopplad till en forskningsorganisation och fokuserar på lösningsinriktat skapande av en ekologiskt hållbar framtid.

Som forskare på vetenskapsvinden på husets tredje våning får du ta del av en gemenskap, som delar visionen om ett gott liv inom planetens gränser. Forskning och vetenskaplig kunskap är grundval för Puistokatu 4, vilket är orsaken till att medlemskap i vetenskapsvinden är kostnadsfritt för forskare.

Ansökan till vetenskapsvinden är nu öppen! Ansökan till forskarmedlem är fortgående.

Aktör, detta medlemskap är för dig!

Avgiftsbelagt medlemskap kan ansökas av samhälleliga samt kommersiella aktörer, vars verksamhet fokuserar på lösningsinriktat skapande av en ekologiskt hållbar framtid.

Till samhälleliga aktörer räknas föreningar, stiftelser, not for profit-aktörer och andra aktörer inom NGO-fältet. Kommersiella aktörer kan vara såväl nystartade som större företag.

Som aktör på husets andra våning får du ta del av en gemenskap, som delar samma vision om ett gott liv inom planetens gränser. Under husets testperiod väljer vi högst 15 aktörsmedlemmar.

Ansökan till aktörsmedlem är öppen nu! Ansökan till aktörsmedlem är fortgående.

Jämföra medlemsskaper
Medlemsavgift
Hyresavgift för festsalen
Hyresavgift för konferensrum
Arbetsplats
Användning av förvaringsutrymmen
Puistokatu 4:s evenemang
Användning av omklädningsrummen
Kaffe från Lykke kaffegårdar
Forskarmedlemsskap
Akademiska forskare inom olika vetenskapsgrenar vars forskning fokuserar på lösningsinriktat skapande av en ekologiskt hållbar framtid. Utrymmen på Vetenskapsvinden på tredje våningen.
Medlemsavgift: avgiftsfritt
Hyresavgift för festsalen: 100€/2h
Hyresavgift för konferensrum: 15-30€/h
Arbetsplats: Hot desk
Användning av förvaringsutrymmen: Inkluderas i medlemskapet
Puistokatu 4:s evenemang: Inkluderas i medlemskapet
Användning av omklädningsrummen: Inkluderas i medlemskapet
Kaffe från Lykke kaffegårdar: Inkluderas i medlemskapet
Aktörsmedlemsskap
Samhälleliga och kommersiella aktörer, vars verksamhet fokuserar på lösningsinriktat skapande av en ekologiskt hållbar framtid. Utrymmen i de gemensamma arbetslokalerna på andra våningen.
Medlemsavgift: 100-300€/månad
Hyresavgift för festsalen: 100-200€/2h
Hyresavgift för konferensrum: 30-60€/h
Arbetsplats: Hot desk
Användning av förvaringsutrymmen: Mot extra avgift
Puistokatu 4:s evenemang: Inkluderas i medlemskapet
Användning av omklädningsrummen: Inkluderas i medlemskapet
Kaffe från Lykke kaffegårdar: Inkluderas i medlemskapet

”Jag vill få människor som innehar olika maktpositioner att stanna upp tillsammans med mig inför framtidens byggklossar och dela med sig av sina tankar i lugn och ro. I bästa fall att radikaliseras, åtminstone ett litet steg i taget!”

Anna Herlin, verksamhetsledare i Puistokatu 4
Anna Herlin, verksamhetsledare i Puistokatu 4

”Vi vill att Puistokatu 4 ska vara en plats, där forskare kan aktiveras i samhällsdebatten och där data står i växelverkan med olika människogruppers verklighet.”

Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4
Minttu Jaakkola, verksamhetsledare i Puistokatu 4